En Chantant

En Chantant


Het Brielse ensemble En Chantant bestaat uit geroutineerde amateurzangers en zingt met veel plezier in en buiten de regio Voorne-Putten. Het repertoire omvat muziek uit diverse stijlperioden, zowel a capella als met begeleiding. Elk concert projectmatig opgezet waarbij de samenstelling en het aantal leden kan variëren. Sinds 2018 heb ik regelmatig en met groot plezier als gastdirigent voor dit ensemble mogen staan.